VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Bạn có thể nhận được ǵ từ khoản hỗ trợ kinh tế $1.9 ngàn tỷ mỹ kim (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1441068)

florida80 02-27-2021 23:56

Bạn có thể nhận được ǵ từ khoản hỗ trợ kinh tế $1.9 ngàn tỷ mỹ kim
 
1 Attachment(s)
2/27

Gói hỗ trợ kinh tế trị giá $1.9 ngh́n tỷ Mỹ Kim được Hạ viện thông qua bao gồm một loạt các đề nghị nhằm giúp đỡ những người Mỹ vẫn đang phải vật lộn với sự suy thoái kinh tế của đại dịch Covid-19. Dự luật hiện được chuyển đến Thượng viện. Thương viện có thể thêm, thay đổi hoặc loại bỏ một số điều khoản. Tuy nhiên, theo dự luật này th́ những người dân Hoa Kỳ sẽ nhận được các khoản hỗ trợ như sau nếu được thượng viện thông qua và tổng thống Biden kư thành luật.

Dự luật của Hạ viện sẽ cung cấp các khoản thanh toán trực tiếp trị giá $1,400 Mỹ Kim mỗi người cho các gia đ́nh có thu nhập dưới 200,000 Mỹ kim/năm, và các cá nhân có thu nhập dưới $100,000 Mỹ Kim/năm. Những cá nhân kiếm được ít hơn $75,000 Mỹ kim sẽ nhận được toàn bộ $1,400 Mỹ Kim và số tiền này sẽ được loại bỏ dần cho những người kiếm được nhiều hơn, lên đến $100,000 Mỹ Kim.

https://i.imgur.com/Muyyldt.jpg

Các cặp vợ chồng có thu nhập dưới $150,000 Mỹ Kim một năm sẽ nhận được $2,800 Mỹ Kim – và các gia đ́nh có con sẽ đủ điều kiện nhận thêm $1,400 Mỹ Kim cho mỗi người phụ thuộc. Những người không có việc làm sẽ được hỗ trợ liên bang thêm $400 Mỹ Kim hàng tuần cho đến hết ngày 29 tháng 8.

Những người làm nghề tự do, công nhân hợp đồng, nhà thầu độc lập và một số người bị ảnh hưởng bởi virus coronavirus có thể ở lại trong chương tŕnh Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch trong tối đa 74 tuần và những người không c̣n nhận được phúc lợi từ tiểu bang, có thể nhận được Bồi thường Thất nghiệp Khẩn cấp Đại dịch cho 48 tuần.

Đạo luật sẽ gửi khoảng $19.1 tỷ Mỹ Kim cho chính quyền tiểu bang và địa phương để giúp các gia đ́nh có thu nhập thấp trang trải tiền thuê nhà, hỗ trợ tiền thuê nhà và các hóa đơn điện nước


All times are GMT. The time now is 07:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03750 seconds with 9 queries