VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Viên chức cơ quan thuế tiết lộ, do ngân sách khó khăn nên các công ty phải nộp thuế khi chưa biết kế (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1410776)

florida80 11-27-2020 20:22

Viên chức cơ quan thuế tiết lộ, do ngân sách khó khăn nên các công ty phải nộp thuế khi chưa biết kế
 
1 Attachment(s)
11/27
Viên chức cơ quan thuế tiết lộ, do ngân sách khó khăn nên các công ty phải nộp thuế khi chưa biết kế quả kinh doanh

in Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 27 tháng 11 năm 2020 loan tin, liên quan đến việc nhà cầm quyền Cộng sản ra quy định bắt các công ty phải nộp trước 75% thuế thu nhập của cả năm vào tam cá nguyệt 3 khi chưa biết kết quả kinh doanh, ông Đặng Ngọc Minh, Phó tổng cơ quan Thuế Cộng sản cho biết nguyên nhân là do đặc thù ngân sách của nhà cầm quyền đang rất khó khăn, nên tốc độ thu ngân sách có ư nghĩa rất quan trọng với nhà cầm quyền.

Ông Minh lại giải thích thêm, trên thực tế các công ty dù có lợi nhuận nhưng cũng chưa nộp vào ngân sách cho nhà cầm quyền theo đúng thời hạn, v́ vậy cơ quan thuế Cộng sản đă đề nghị quy định trên để ép các công ty nộp thuế kịp thời để phục vụ cho ngân sách điều hành của nhà cầm quyền. Theo báo Thanh niên, quy định này của nhà cầm q

uyền đă bị các công ty, chuyên gia phản đối rất nhiều v́ nó không khuyến khích công ty làm ăn, bị giam vốn. Trước đó, trên báo **********, đại diện một công ty bất măn nói rằng, trên thế giới này không có quốc gia nào đánh thuế thu nhập trong tương lai như Việt Nam. V́ thuế thu nhập công ty phải được thu trên khoản thu nhập chịu thuế, c̣n ở đây công ty chưa biết có thu nhập hay không th́ lấy đâu ra thuế để đánh.

https://i.imgur.com/m9Gh2rb.jpg

Quy định thu thuế của nhà cầm quyền viết là thu nhập tạm tính, nhưng lại bắt công ty phải tạm tính khoản thu nhập tương lai phải chính xác để nộp trước 75% thuế của cả năm nhưng nếu tính sai th́ phải bị phạt khoản chênh lệch nộp chậm. Ngoài ra, nhà cầm quyền chỉ có quy định phạt công ty nộp thiếu số tiền thuế thu nhập trong tương lai, nhưng lại không có quy định nếu công ty nộp thừa th́ nhà cầm quyền sẽ trả lại tiền đă nộp thừa cho công ty, hoặc công ty phải chờ 6 tháng sau khi trách nhiệm phát sinh thuế mới được làm các thủ tục rất phức tạp để lấy lại tiền thừa.


All times are GMT. The time now is 09:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03729 seconds with 9 queries