VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Bị Mỹ nhằm trực diện, Trung Quốc giận dữ đáp trả (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1440944)

Cupcake01 02-27-2021 08:11

Bị Mỹ nhằm trực diện, Trung Quốc giận dữ đáp trả
 
1 Attachment(s)
Trung Quốc cáo buộc, chỉ trích của Mỹ với nước này là vi phạm sự thật khách quan.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1614413503

Ngày 26/2, tại phiên họp thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên đặt câu hỏi: "Được biết, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đă xem xét và thông qua một nghị quyết không ràng buộc lên án việc chính phủ trung ương Trung Quốc và chính quyền Đặc khu Hồng Kông ban hành và thực hiện Luật An ninh Quốc gia đối với Đặc khu hành chính Hồng Kông, vi phạm nhân quyền và tự do của người Hồng Kông, khuyến khích chính quyền [Tổng thống Joe] Biden phối hợp với các đồng minh và đối tác để buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Trung Quốc có b́nh luận ǵ về vấn đề này?".

Trước vấn đề này, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề liên quan đến Hồng Kông là nhất quán và rơ ràng.

"Kể từ khi thực thi Luật An ninh Quốc gia đối với Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hồng Kông đă bắt đầu một quá tŕnh chuyển đổi lớn từ hỗn loạn tới ổn định, công dân Hồng Kông không c̣n bị đe dọa bởi rối ren và bạo lực, có thể thực hiện tốt hơn các quyền hợp pháp, tận hưởng đầy đủ tự do trong một môi trường an toàn. Gần 3 triệu công dân Hồng Kông đă tự nguyện kư ủng hộ Luật An ninh quốc gia đối với Đặc khu Hồng Kông. Gần 70% công dân Hồng Kông tin rằng Hồng Kông sẽ càng an toàn và ổn định hơn sau khi thực thi Luật An ninh. Điều này cho thấy, Luật An ninh quốc gia đối với Đặc khu Hồng Kông rất được ḷng dân", ông Uông Văn Bân nói.

Ông Uông cáo buộc, chỉ trích nhằm vào Luật An ninh Quốc gia đối với Đặc khu Hồng Kông trong nghị quyết liên quan của Quốc hội Mỹ hoàn toàn vi phạm sự thật khách quan, hoàn toàn bỏ qua t́nh cảm của người dân Hồng Kông. "Mỹ có hàng chục luật liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng nghị quyết liên quan lại phản đối Luật An ninh Quốc gia đối với Đặc khu Hồng Kông, đây là tiêu chuẩn kép trắng trợn và phản ánh bản chất đạo đức giả của Mỹ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, các sự vụ Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc; do đó, kêu gọi Mỹ tuân thủ các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, từ bỏ các tiêu chuẩn kép, ngừng thảo luận và thúc đẩy các nghị quyết liên quan đến Hồng Kông và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc thông qua các vấn đề liên quan đến Hồng Kông.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 10:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03665 seconds with 9 queries