VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Nice Pictures | Tranh Ảnh Đẹp (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Hy đon xem ảnh ny chụp ở đu? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1245561)

Gibbs 05-18-2019 06:59

Hy đon xem ảnh ny chụp ở đu?
 
1 Attachment(s)
Hy đon xem ảnh ny chụp ở đu? Hongkong, Macau, Thượng Hải hay Singapore?

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558162766

eaglevn 05-18-2019 14:40

Phố Ty Bi Viện?

Gibbs 05-18-2019 15:41

Quote:

Originally Posted by eaglevn (Post 3650908)
Phố Ty Bi Viện?

:):)

wonderful 05-18-2019 18:16

2 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by Gibbs (Post 3650949)
:):)

Tặng bc Gibbs thm 2 tấm ảnh Phố ty bi viện.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...0&d=1558203306

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1558203316

hoanglan22 05-19-2019 02:20

Quote:

Originally Posted by eaglevn (Post 3650908)
Phố Ty Bi Viện?

Quote:

Originally Posted by Gibbs (Post 3650949)
:):)

Sao m đng người dữ vậy , hồi xưa ở saigon chỉ c khu chợ lớn th tấp nập nhiều .

By giờ trở về thăm VN chắc lạc lối lun . Hỏi tn đường cũ chắc họ cho mnh l thằng ngố qu

cha12 ba 05-19-2019 03:55

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 3651370)
Sao m đng người dữ vậy , hồi xưa ở saigon chỉ c khu chợ lớn th tấp nập nhiều .

By giờ trở về thăm VN chắc lạc lối lun . Hỏi tn đường cũ chắc họ cho mnh l thằng ngố qu

:hafppy::hafppy::hafppy:
hnh như chỗ ny l đường Phạm Ngũ Lo

Đla Trăm 05-19-2019 05:14

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3651445)
:hafppy::hafppy::hafppy:
hnh như chỗ ny l đường Phạm Ngũ Lo

:eek:

Quote:

Từ lu lắm rồi, người ta đ quen gọi trục đường gồm Phạm Ngũ Lo - Đề Thm - Bi Viện ở Quận 1 l khu "Ng 4 quốc tế" xem ra văn vẻ, lịch thiệp đi cht, cn by giờ đổi lại l phố "Ty ba-l" nghe hơi bnh dn .

anhhaila 05-19-2019 22:52

VINAMA


All times are GMT. The time now is 20:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04319 seconds with 9 queries