VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   CHINA Dnh đn chiến tranh thương mại, số tỷ ph Trung Quốc suy giảm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1244771)

Gibbs 05-15-2019 17:14

Dnh đn chiến tranh thương mại, số tỷ ph Trung Quốc suy giảm
 
4 Attachment(s)
Dnh đn chiến tranh thương mại, số tỷ ph Trung Quốc suy giảm. Hng tin CNBC dẫn bo co Billionaire Census 2019 do cng ty nghin cứu Wealth-X cng bố mới đy cho biết số tỷ ph ở chu -Thi Bnh Dương giảm 13% v tổng ti sản của nhm ny giảm 8% trong năm ngoi.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1557940459
Điều ny đồng nghĩa với việc 109 người trở thnh cựu tỷ ph v tổng ti sản của tầng lớp tỷ ph trong khu vực giảm 212 tỷ USD. Dẫn đầu sự suy giảm l 4 nền kinh tế c nhiều tỷ ph nhất khu vực, gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kng, Ấn Độ v Singapore.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1557940405
Trung Quốc tiếp tục l nước xếp thứ nh thế giới về số lượng tỷ ph, chỉ sau Mỹ. Nước ny c 285 tỷ ph, chiếm 12% ton cầu, sở hữu tổng ti sản 996 tỷ USD. Hồng Kng xếp vị tr thứ 7, với 87 tỷ ph. Ấn Độ xếp thứ 8, với 82 tỷ ph. Singapore xếp thứ 15, với 39 tỷ ph.


All times are GMT. The time now is 01:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.16591 seconds with 9 queries