VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Help Me| Xin Giúp Đỡ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=238)
-   -   Video convert software (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1255782)

thangcuoi60 06-25-2019 22:26

Video convert software
 
Ban nao co software dung de convert video lam on cho minh xin voi.
Cam on cac ban.

laughster 06-26-2019 01:59

Quote:

Originally Posted by thangcuoi60 (Post 3678173)
Ban nao co software dung de convert video lam on cho minh xin voi.
Cam on cac ban.

Bạn muốn chuyển từ dạng ǵ qua dạng ǵ?

woolee 07-05-2019 17:04

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3678253)
Bạn muốn chuyển từ dạng ǵ qua dạng ǵ?

Laughster. How are you?
Bạn có micro office 2010 nào xài được cho ḿnh xin với
Thank you
:handshake:

laughster 07-05-2019 17:12

Quote:

Originally Posted by woolee (Post 3684793)
Laughster. How are you?
Bạn có micro office 2010 nào xài được cho ḿnh xin với
Thank you
:handshake:

Dạ có anh, nhưng laughster phải bỏ vào rar file rồi up lên google drive cho anh. Cài vào xài th́ OK liền nhưng muốn activate th́ dùng cái kms ǵ ǵ đó để activate sau 1 thời gian, cái activator th́ phải up lên openload v́ nếu up lên google drive, down xuống cứ bị nó block, up lên th́ không bị.

woolee 07-05-2019 17:19

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3684799)
Dạ có anh, nhưng laughster phải bỏ vào rar file rồi up lên google drive cho anh. Cài vào xài th́ OK liền nhưng muốn activate th́ dùng cái kms ǵ ǵ đó để activate sau 1 thời gian, cái activator th́ phải up lên openload v́ nếu up lên google drive, down xuống cứ bị nó block, up lên th́ không bị.

Cảm ơn Laughster nhiều
:thankyou:

laughster 07-05-2019 17:20

Quote:

Originally Posted by woolee (Post 3684793)
Laughster. How are you?
Bạn có micro office 2010 nào xài được cho ḿnh xin với
Thank you
:handshake:

Anh check PM đi

woolee 07-05-2019 17:22

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3684814)
Anh check PM đi

Thank you I got it
:hafppy:

thino2000 08-31-2019 02:26

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3684814)
Anh check PM đi

Stop by just to say hello to you my dear
:hafppy:

mongolia 06-11-2020 19:34

Chủ rạp ơi. Chủ rạp có vso ver 7 serial number không?
Hay là software convert mp4 hay mkv sang Video_TS để burn ra DVD không. Nếu có xin chủ
rạp cho tui xin link với

pham duong 06-13-2020 19:47

Quote:

Originally Posted by mongolia (Post 3949167)
Chủ rạp ơi. Chủ rạp có vso ver 7 serial number không?
Hay là software convert mp4 hay mkv sang Video_TS để burn ra DVD không. Nếu có xin chủ
rạp cho tui xin link với

VSO ConvertXtoDVD 7

https://i2.wp.com/karanpc.com/wp-con...pg?w=350&ssl=1


VSO ConvertXtoDVD allows to convert:

AVI to DVD
MKV to DVD
MOV to DVD
Divx to DVD
WMV to DVD
MTS and M2TS to DVD
Mpeg to DVD, MP4 to DVD
and more (see supported formats)

Portable


All times are GMT. The time now is 04:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04746 seconds with 9 queries