VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Gian lận thuế, ba người họ Trịnh lănh án (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1245871)

pizza 05-19-2019 09:23

Gian lận thuế, ba người họ Trịnh lănh án
 
1 Attachment(s)
Ba người họ Trịnh bị tù v́ gian lận thuế. Một thẩm phán liên bang hôn 15/5/2019 đă tuyên án tù 18 tháng đối với một phụ nữ v́ bà có liên quan đến sự việc lương gạt sở thuế IRS để lấy tiền hồi thuế lên tới hơn $2 triệu Mỹ kim. Lại c̣n hai người họ Trịnh khác nữa cũng nhận án tù.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1558171128

Thông tin của Bộ Tư Pháp cho biết Thẩm Phán James C. Mahan đă cho bà Elizabeth Trịnh bản án 18 tháng v́ một cáo buộc âm mưu gian lận để lừa gạt chính phủ.

Công tố viên nói rằng bà Elizabeth Trịnh đă toa rập cùng với ông Chánh Văn Trịnh và bà Cannedy Trịnh để khai những hồ sơ thuế công ty và thuế cá nhân với tổng số tiền trừ thuế mà chính phủ cần trả lại là hơn $6 triệu. Ba người họ Trịnh đă điền những hồ sơ thuế được đứng tên bởi các công ty giả mạo, tên của họ, tên của những người khác kể cả một thân nhân đă từ trần.

Sau đó họ kư thác tiền vào trương mục hoặc lấy tiền ra tại Las Vegas. Họ thường mua những ngân phiếu thuộc dạng cashiers check mà sau đó họ dùng ngân phiếu này để mua chíp đánh bài casino.

Trong tháng Tư, Thẩm Phán Mahan đă cho ông Chánh Văn Trịnh nhận bản án 102 tháng tù và bà Cannedy Trịnh 24 tháng tù.

phokhuya 05-21-2019 02:44

Đi đêm có ngày gặp ma. Con số khai gian như vậy th́ thật sự là quá ít ỏi.


All times are GMT. The time now is 19:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.13643 seconds with 9 queries