VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   RLTH là cái chi chi ??? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1296884)

florida80 11-27-2019 18:45

RLTH là cái chi chi ???
 
1 Attachment(s)
Anh chàng nọ đi khám bệnh, trên đơn thuốc bác sĩ chẩn đoán là bệnh "RLTH" ( rối loạn tiêu hóa ).
Bước ra khỏi pḥng khám, cầm đơn thuốc đọc hoài mà chẳng biết ḿnh bị bệnh ǵ, anh ta liền hỏi cô tá đang đứng ở lan can. Cô y tá đọc xong hốt hoảng hét lên
- Trời ơi !
Anh bị "Ruột Ḷi Tới Háng " rồi --> chết vì viết tắt (há há)
https://i.imgur.com/xinoz1R.jpg


All times are GMT. The time now is 23:43.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03549 seconds with 9 queries