VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Tổ chức lễ đặt ṿng hoa tưởng niệm Tháng Tư Đen tại tượng đài thuyền nhân và tượng đài chiến sĩ Việt (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1458612)

florida80 04-21-2021 21:09

Tổ chức lễ đặt ṿng hoa tưởng niệm Tháng Tư Đen tại tượng đài thuyền nhân và tượng đài chiến sĩ Việt
 
1 Attachment(s)
4/21

Tổ chức lễ đặt ṿng hoa tưởng niệm Tháng Tư Đen tại tượng đài thuyền nhân và tượng đài chiến sĩ Việt – Mỹ

y Ban Giao Tiếp Cộng Đồng thuộc Đảng Dân Chủ Quận Cam đă gửi lời mời truyền thông báo chí, đến các vị dân cử, và cộng đồng gốc Việt Quận Cam cùng đến tham dự lễ Đặt Ṿng Hoa Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, sẽ được tổ chức từ 12 giờ 00 đến 14 giờ 00 ngày Thứ Sáu 23/04/2021 tại hai địa điểm Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam (trong nghĩa trang Peek Family) và Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Hoa Kỳ (thành phố Westminster).


https://i.imgur.com/FNElnKN.jpg

Mục đích của buổi lễ này là để đánh dấu 46 năm biến cố Tháng Tư Đen, đồng thời tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam đă bỏ ḿnh tại biển cả trong hành tŕnh vượt biển v́ lư tưởng tự do.

Buổi lễ sẽ có sự tham dự của đại diện Đảng Dân Chủ Quận Cam, cùng các vị dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương thuộc khu vực Quận Cam. Buổi lễ sẽ được bắt đầu với nghi thức đặt ṿng hoa và dâng hương tại Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.

Sau đó, những người tham dự sẽ sang đặt ṿng hoa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để tưởng niệm những vị anh hùng đă bỏ ḿnh v́ tổ quốc Việt Nam. Những người tham dự sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xă hội.


All times are GMT. The time now is 18:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03155 seconds with 9 queries