VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   CH kiện để gây quỹ pháp lư cho TT Trump, cũng như kéo dài thời gian xác định phiếu bầu, (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1408574)

cha12 ba 11-21-2020 17:48

CH kiện để gây quỹ pháp lư cho TT Trump, cũng như kéo dài thời gian xác định phiếu bầu,
 
1 Attachment(s)
11/21/20

Báo The Hill ghi rằng, một thẩm phán tại tiểu bang Arizona hôm Thứ Sáu 20/11/2020 đă bác đơn kiện của 2 cử tri cho rằng có phiếu bầu không được ban bầu cử xử lư không thích nghi.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1605980896

Đây là đơn kiện cuối cùng về bầu cử Tổng Thống 2020 trong tiểu bang này, nơi lần đầu trong 20 năm bầu cho một Tổng Thống Dân Chủ.
.
Thầm phán Margaret Mahoney của ṭa quận Maricopa County ra phán lệnh bác bỏ khi nói rằng hồ sơ kiện này chỉ nói về 2 PHIẾU BẦU sẽ không ảnh hưởng ǵ tới kết quả. Mahoney không giải thích thêm, như bà nói bà sẽ viết giải thích chi tiết sau, theo báo The Arizona Republic.
.
Tại sao Cộng Ḥa kiện chỉ v́ 2 phiếu bầu?

Chỉ v́ muốn gây sôi sục bên Cộng Ḥa, để gây quỹ pháp lư cho TT Trump, cũng như kéo dài thời gian cho quá thời hạn xác định phiếu bầu, và ngay cả khi thua kiện cũng gây hoang mang, làm cư tri mất ḷng tin vào hệ thống bầu cử và vào Tổng Thống tân cử Biden. Tâm lư này quan trọng, v́ có thể làm động cơ giúp các ứng cử viên Cộng Ḥa trong bầu cử lưỡng viện năm 2022 và tổng tuyển cử 2024, khi Trump có thể ứng cử Tổng Thống nếu chưa vào tù v́ tội gian lận tài chính và trốn thuế.
.
Trong khi đó, một đơn kiện nộp lên ở Michigan do 3 cử tri da đen và hội dân quyền Michigan Welfare Rights Organization chống lại TT Trump và ban vận động của Trump v́ cho rằng Trump đă chèn ép phiêu bầu của cử tri da đen trong khi thách thức kết quả bầu cử Tổng Thống.
.
Báo Politico ghi rằng Trump đă và đang áp lực các dân cử Michigan đảo ngược kết quả bầu cử bằng cách tŕ hoăn và ngăn cản việc xác định kết quả bầu phiếu, phi pháp đi ngược ư muốn cử tri và vu khống hệ thống bầu cử Michigan là gian lận dù là không có chứngcớ nào. Đơn kiện dẫn ra lời Rudy Giuliani, luật sư của Trump, khi nói rằng có 300,000 phiếu "bất hợp pháp" bầu ở Detroit, nơit huộc về Wayne County, cũn là nơi đa số cư dân là da đen.


Việt Báo
Tổng hợp


All times are GMT. The time now is 09:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02811 seconds with 9 queries