VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Công an Việt Cộng chết v́ can tội chặn xe đ̣i ăn bánh mỳ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1259506)

Gibbs 07-09-2019 17:25

Công an Việt Cộng chết v́ can tội chặn xe đ̣i ăn bánh mỳ
 
3 Attachment(s)
Công an Việt Cộng chết v́ can tội chặn xe đ̣i ăn bánh mỳ. Sau đây là h́nh ảnh hiện trường.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562693080


https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562693080


https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562693080

cha12 ba 07-09-2019 17:31

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562693080
:):):)
ăn bánh ḿ kiểu mới, đề nghị tất cả đảng viên VC và côn an nhăn răng nên "phát huy" kiểu ăn này để "đang ăn chuyễn sang từ trần" về gặp boác sớm chừng nào tốt chừng đó:animated-applause-s:animated-applause-s

Gibbs 07-09-2019 17:44

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3687635)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562693080
:):):)
ăn bánh ḿ kiểu mới, đề nghị tất cả đảng viên VC và côn an nhăn răng nên "phát huy" kiểu ăn này để "đang ăn chuyễn sang từ trần" về gặp boác sớm chừng nào tốt chừng đó:animated-applause-s:animated-applause-s

:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

tacrang 07-09-2019 18:49

https://i.postimg.cc/dtgtcnpV/658498...78204672-n.jpg

vietsncom 07-09-2019 20:01

nhớ kéo thằng trọng lú theo mày ăn bánh ḿ luôn nhe côn an

tucodien 07-10-2019 00:11

2 Attachment(s)
nếu đi thi sẽ đoạt huy chương Vàng cho Khi Trường Sơn hehehehe

rmho 07-10-2019 00:20

nhớ kéo thằng trọng lú kim ngan, kim tien theo mày ăn bánh ḿ chích giải trí cho đă luôn nhe côn an

jfkkfc 07-10-2019 01:16

Ô vui quá xá là vui, thằng khốn nầy chết ai nấy cũng thật tươi.

phokhuya 07-10-2019 01:19

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562693080

Oh, th́ ra cách trồng người của VC là như thế này. Đúng là lạ thật.
lol.....
:hafppy::hafppy::hafppy:

vietsncom 07-10-2019 16:31

nếu thế vận hội thế giới mà có môn này chắc côn an việt cộng lấy hết huy chương vàng bạc đồng luôn quá không chừa cho ai qua mặt, vậy th́ ngày ngày sẽ có những màn này biểu diễn cho dân coi nhe tụi bay côn an


All times are GMT. The time now is 21:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04227 seconds with 9 queries