VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Bộ giao thng Mỹ khuyn bạn nn lm g nếu đường bị ngập? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1259515)

Gibbs 07-09-2019 19:39

Bộ giao thng Mỹ khuyn bạn nn lm g nếu đường bị ngập?
 
8 Attachment(s)
Trong mấy ngy nay, đường x nhiều nơi tại Mỹ (nhất l Hoa Thịnh Đốn) bị ngập, Bộ giao thng Mỹ đ ra thng bo như sau:

V khu vực vẫn hoạt động để chuẩn bị sửa những con đường bị hư hỏng, vui lng đi theo đường vng v tiến hnh thận trọng.

Sau cc sự kiện thời tiết ngy hm qua, chng ti muốn dnh thời gian để nhắc nhở bạn về những điều sau: khng li xe qua vng nước cao hoặc đường ngập nước. Đừng li xe quanh "Đường đng" hoặc biển bo đường vng.

Ảnh đường x thủ đ Hoa Thịnh Đốn bị ngập
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080
As the region still works to prepare damaged roads, please follow detours and proceed with caution.

After yesterday's weather events, we'd like to take the time to remind you of the following: do not drive through high water or flooded roadways. Do not drive around "Road Closed" or detour signs. They are in place for your safety .

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1562701080

thangtram 07-09-2019 20:13

Merci bc Gibbs: mới nhn tưởng Hai La tui bị hoa mắt chứ ! Hn (?) qu, cứ tưởng bc post hnh ảnh ngập lụt của đường phố Si thnh hiện nay ! :hafppy::hafppy::handshake::thankyou::handshake:

Tui tnh cho chắc ăn, th mỗi khi ra đường l đeo phao c nhn của baby hoặc dnh cho những người 0 biết bơi, chỉ biết lội, haha :hafppy::hafppy: Global Warming 0 kịp dng ngập Oval Office năm nay, ngay ci bn của Trump cho lo nếm mi ...:(:(:eek::eek: , năm sau rối rt đi gia nhập hiệp ước kh hậu Paris, như đ lm với TPP...???

tucodien 07-09-2019 22:07

đấy Đế Quốc Mỹ cn ngập, đường cn sập ni chỉ Đỉnh Cao Tr Tệ của chng ta hahaha

cha12 ba 07-10-2019 14:53

Quote:

Originally Posted by thangtram (Post 3687762)
Merci bc Gibbs: mới nhn tưởng Hai La tui bị hoa mắt chứ ! Hn (?) qu, cứ tưởng bc post hnh ảnh ngập lụt của đường phố Si thnh hiện nay ! :hafppy::hafppy::handshake::thankyou::handshake:

Tui tnh cho chắc ăn, th mỗi khi ra đường l đeo phao c nhn của baby hoặc dnh cho những người 0 biết bơi, chỉ biết lội, haha :hafppy::hafppy: Global Warming 0 kịp dng ngập Oval Office năm nay, ngay ci bn của Trump cho lo nếm mi ...:(:(:eek::eek: , năm sau rối rt đi gia nhập hiệp ước kh hậu Paris, như đ lm với TPP...???

Quote:

Originally Posted by tucodien (Post 3687815)
đấy Đế Quốc Mỹ cn ngập, đường cn sập ni chỉ Đỉnh Cao Tr Tệ của chng ta hahaha

:hafppy::hafppy::hafppy::handshake:
hn g bản tin tui post giống như vầy bị nick thằng bờm phn FAKE NEWS....hahahaha

thangbomvietnam

R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2010

Reputation: 5320
Default
FAKE NEWS

QueMe 07-10-2019 17:18

Bộ giao thng Mỹ khuyn bạn nn lm g nếu đường bị ngập?

Stay home?

Gibbs 07-10-2019 17:25

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3688309)
:hafppy::hafppy::hafppy::handshake:
hn g bản tin tui post giống như vầy bị nick thằng bờm phn FAKE NEWS....hahahaha

thangbomvietnam

R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2010

Reputation: 5320
Default
FAKE NEWS

Thằng Bờm c ci quạt mo,
Ph ng xin đổi ba b chn tru.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy tru.
Ph ng xin đổi một xu c m.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy m.
Ph ng xin đổi một b gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim.
Ph ng xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi.
Ph ng xin đổi nắm xi, Bờm cười.

cha12 ba 07-11-2019 03:11

Quote:

Originally Posted by Gibbs (Post 3688399)
Thằng Bờm c ci quạt mo,
Ph ng xin đổi ba b chn tru.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy tru.
Ph ng xin đổi một xu c m.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy m.
Ph ng xin đổi một b gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim.
Ph ng xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi.
Ph ng xin đổi nắm xi, Bờm cười.

:hafppy::hafppy::hafppy::handshake:
bc Gibbs ơi thời đại ngy nay bờm khng ăn xi

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi.
Ph ng xin đổi nắm xi, Bờm cười
Bờm rằng bờm chẵng ăn xi
Ph ng xin đổi ai phn, chụp hnh
Bờm rằng bờm chẵng lấy hnh
Ph ng xin đổi Ngọc Chinh bờm....ừ

Gibbs 07-11-2019 03:17

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3688756)
:hafppy::hafppy::hafppy::handshake:
bc Gibbs ơi thời đại ngy nay bờm khng ăn xi

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi.
Ph ng xin đổi nắm xi, Bờm cười
Bờm rằng bờm chẵng ăn xi
Ph ng xin đổi ai phn, chụp hnh
Bờm rằng bờm chẵng lấy hnh
Ph ng xin đổi Ngọc Chinh bờm....ừ

:rolleyes::rolleyes:


All times are GMT. The time now is 21:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.06550 seconds with 9 queries