VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   V́ sao học sinh không thích môn Lịch sử? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1411031)

goodidea 11-28-2020 10:29

V́ sao học sinh không thích môn Lịch sử?
 
1 Attachment(s)
Trong buổi học đầu tiên, giáo viên nói với cả lớp:

- Lịch sử là một môn học thú vị và bổ ích. Nó sẽ cho các em biết những ǵ đă từng xảy ra trong quá khứ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1606559354

Jimmy nghe vậy liền nói:

- Thưa cô, em nghĩ ḿnh không nên học môn lịch sử.

- Tại sao? - giáo viên kinh ngạc.

Jimmy nhún vai:

- V́ môn này không có tương lai ạ!

- !?!

VietBF sưu tầm


All times are GMT. The time now is 06:55.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04488 seconds with 9 queries