VietBF - View Single Post - Các hăng cân nhắc việc buộc nhân viên chích ngừa COVID-19
View Single Post
Old 11-26-2020   #2
SYBC
 
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Feb 2012
Posts: 1,078
Thanks: 2,599
Thanked 2,222 Times in 1,054 Posts
Mentioned: 11 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 226 Post(s)
Rep Power: 11
SYBC Reputation Uy Tín Level 6
SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6SYBC Reputation Uy Tín Level 6
Reputation: 18295
Default

Thuốc ngừa bịnh này cần phải xem xét những hậu quả và hệ lụy khi tiêm chủng ngừa v́ t́nh trạng quá mới, chưa kịp nhận thấy những bất hại như biến chứng có thể xảy ra với bất cứ loại thuốc mới nào mới ra ḷ.
Thường th́ phải cần đến trên 18 tháng
SYBC_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03548 seconds with 10 queries