View Single Post
Old 02-12-2020   #4
kietkml
 
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Nov 2008
Posts: 3,118
Thanks: 46
Thanked 889 Times in 609 Posts
Mentioned: 133 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1417 Post(s)
Rep Power: 15
kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5kietkml Reputation Uy Tín Level 5
Reputation: 7727
Default

"Đa số các thành viên Dân chủ sẽ làm hết sức để bà Clinton nhận được đề cử, chặn cửa với ông Biden, ông Sanders và cả bà Warren. Khả năng bà Clinton được Ủy ban Dân chủ Quốc gia chọn trao đề cử rất cao."

Nay lại đưa thế con CROOKED ra thử lửa lần nữa cầu may! Thử hỏi chỉ với tên c̣n hôi sửa, mà c̣n hạ hai lăo tiền bối chính trị lăo thành thảm hại chưa dù sao mà lại đưa con CROOKED ra. Cũng phải thôi! Bọn dân chưởi ngoài con lổ cốt này c̣n ai sáng sủa nữa đâu mà đem ra nữa. Chưa hạ được Trump th́ đă bị thằng phi công trẻ đổi hệ nó quần cho phê tè ra quần! Nếu qua được ải phi công trẻ, th́ đă tả tơi rồi mới qua ải của Trump. Đến lúc đó, Trump quần cho hiệp nh́ nửa, chịu không nổi th́ chỉ c̣n nước vừa rên vừa la vừa chạy qua cầu cứu thằng Tập! Dẫu ǵ thằng Tập cũng yếu hơn Trump! Thế là........Đầu hàng vô điều kiện.
kietkml_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03832 seconds with 10 queries