View Single Post
Old 10-10-2018   #15
laongoandong
laongoandong's Avatar
 
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Mar 2007
Location: London
Posts: 1,430
Thanks: 1,376
Thanked 2,887 Times in 1,211 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 658 Post(s)
Rep Power: 14
laongoandong Reputation Uy Tín Level 6
laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6laongoandong Reputation Uy Tín Level 6
Reputation: 18190
Default

Quote:
Originally Posted by nhattran03 View Post
Lăng 3 đ́nh có cục sáp tàu chệc trong đó,bà con vô đó viếng cái mă chệc mà cứ nghĩ cha già dân tộc.
Cáo thật.
Người ta chết thường có mồ yên mă đẹp. C̣n thằng Hồ chó minh chết bị phơi thây. Số của nó như vầy là v́ tên này là tội đồ của dân tộc, tên này tàn ác chính sách diệt chủng của nó khác ǵ Pôn Pốt đâu.
laongoandong is_online_now   Reply With Quote
 
Page generated in 0.16439 seconds with 10 queries