View Single Post
Old 03-21-2020   #2
kietkml
 
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Nov 2008
Posts: 3,388
Thanks: 46
Thanked 1,039 Times in 689 Posts
Mentioned: 138 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1484 Post(s)
Rep Power: 16
kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7
kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7
Reputation: 28891
Default

Giới chính trị Washinton, New York, Cali.Thật ra về nhân đạo th́ nên giúp cho chúng!Nói cho cùng Câu(Cứu Vật Vật Trả Ơn! Cứu Nhơn Nhơn Trả Oán)Không bao giờ trật!Chúng đă bị CS China điều khiển nhồi nhét 30 năm qua, cho nên làm mặt dầy khóc lóc!V́ hiện tại chung thất thế th́ khóc lóc van xin! Một khi chúng phuc hồi th́ chúng sẽ cắn lại ngay.(Lúc này những Bang đó sao không nghe đ̣i tách ra để tự trị nữa há)...
kietkml is_online_now   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03925 seconds with 10 queries