View Single Post
Old 10-21-2019   #2
Diệt Chó Điên
Diệt Chó Điên's Avatar
 
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2013
Posts: 3,954
Thanks: 1,700
Thanked 2,039 Times in 1,042 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 424 Post(s)
Rep Power: 12
Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7
Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7
Reputation: 21196
Default

Bắt có với mục nhọt ǵ?
Tống tiền?
Bơm thuốc? Chích bằng cây Colt-45?
Diệt Chó Điên_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04135 seconds with 10 queries